Dischi 1

DISCO SGROSSO GRANDE – Ǿ 230 mm 6,4;

DISCO SGROSSO PICCOLO – Ǿ 115 mm 6,4;

DISCO TAGLIO FERRO GRANDE – Ǿ 230 mm 3;

DISCO TAGLIO FERRO PICCOLO – Ǿ 115 mm 3;

DISCO TAGLIO FERRO SOTTILE GRANDE – Ǿ 230 mm 2;

DISCO TAGLIO FERRO SOTTILE PICCOL – Ǿ 115 mm 1-1,2-1,6; DISCO LAMELLARE IMA – Ǿ 115.